Vyhledávání na webu

MONDI Štětí – ECOFLEX – Regenerační kotel RK12, ESP, FAN

 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio

Informace o projektu:

Pro objednatele Metrostav jsme dodávali prvky prefabrikovaného skeletu objektu ESP. Dále provádíme dodávku betonové fasády opláštění včetně montáže u objektů ESP, RK12 a FAN. Jednalo se u prvních dvou objektů o sendvičové panely tloušťky 390 mm a u objektu FAN se bude jednat o železobetonové prvky opláštění tloušťky 200 mm. V současné době probíhá montáž objektu RK12. Realizace objektu FAN bude probíhat v průběhu měsíce března.

Objednatel
Metrostav a.s. Divize 8
Kategorie
Pozemní stavby
Místo
Štětí
Rok dokončení
2018