Vyhledávání na webu

Předepnuté nosníky

Ultra vysokohodnotné betony = Ultra-high-performance concrete

PREFABRIKOVANÉ PŘEDEM PŘEDEPNUTÉ NOSNÍKY JSOU VYVINUTY JAKO TRVANLIVÁ A EKONOMICKÁ NÁHRADA OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH H NOSNÍKŮ.

Svou únosností a vnějšími rozměry ocelové nosníky plně nahradí, jsou zcela bezúdržbové, za cenu mírně vyšší vlastní hmotnosti jsou ekonomickou variantou s mnohem vyšší trvanlivostí.

Jsou vyráběny z UHPC minimální pevnosti 130 MPa s rovnoměrně rozptýlenou výztuží z krátkých ocelových drátků, odolnost proti vlivu prostředí XF4. Nosníky nemusí obsahovat klasickou betonářskou výztuž, ale pouze výztuž tvořenou předem předpjatými prvky kotvenými soudržností. Jsou navrženy jako plně předpjaté.