Vyhledávání na webu

Pozemní stavby

Dodáváme kompletní prefabrikované skelety pro pozemní stavby i jednotlivé dílce.

Navrhujeme, vyrábíme a montujeme železobetonové i předepnuté tyčové i deskové a stěnové nosné prvky; sloupy, nosníky, vaznice, vazníky, stěny, schodiště, podesty, balkony, filigrány, výtahové šachty a další.

Více informací

Dopravní stavby

Projektujeme, vyrábíme a montujeme železobetonové, předem i dodatečně předepnuté prefabrikáty pro dopravní stavby, zejména mostní nosníky, římsy, svodidla, kotvená svodidla, opěrné a protihlukové stěny.

Jsme schválenými dodavateli pro ŘSD, pravidelně montujeme a dodáváme na dálnicích i dálničních mostech.

Více informací

Hala system

HalaSystem KŠ PREFA je v principu jednoduchý, ale detailně promyšlený systém pro různorodé potřeby zákazníků – halová stavba s řešením na míru.

Jde o energeticky efektivní haly s volnou dispozicí bez sloupů šířky až 31 metrů a neomezené délky, s možností designových betonových fasádních stěn s integrovaným zateplením.

Více informací

UHPC

UHPC (ultra vysokohodnotný beton) je moderní cementový kompozit s velmi vysokými hodnotami mechanických a fyzikálních vlastností. UHPC prefabrikáty jsou subtilní s nízkou hmotností , ale houževnaté s dlouhou trvanlivostí a mimořádnou tvarovou variabilitou.

Jsme předním výrobcem a dodavatelem prefabrikátů z UHPC v České Republice.

Více informací

PROFIL SPOLEČNOSTI

Naše společnost působí na trhu České a Slovenské republiky jako přední dodavatel železobetonových prefabrikovaných mostních prvků, svodidel, protihlukových stěn a ostatních prvků pro dopravní stavitelství, železobetonových prefabrikovaných konstrukcí hal, obchodních, občanských a bytových budov v oblasti pozemního stavitelství.

Věříme, že naše společnost Vám bude dobrým obchodním partnerem a Vaší první volbou, která bude jistotou v kvalitě, seriózním jednání a Vaší spokojenosti.

CERTIFIKACE

Aktuality

Webinář: Navrhování, výroba a aplikace UHPC
Webinář: Navrhování, výroba a aplikace UHPC

Ve spolupráci s KÚ ČVUT, FSv ČVUT a společnostmi Valbek s.r.o. a PREMIX servis spol. s r.o. připravujeme webinář pro [...]

Článek o materiálu UHPC v časopisu Konstrukce
Článek o materiálu UHPC v časopisu Konstrukce

Do dvouměsíčníku Konstrukce 3/2023 jsme napsali článek o materiálu UHPC. Přečíst si ho můžete zde.

Otevření Štvanické lávky z Karlína do Holešovic
Otevření Štvanické lávky z Karlína do Holešovic

V pátek 28. července 2023 proběhlo slavnostní otevření lávky Hol-Ka. Lávka byla předána do předčasného užívání a již [...]