Vyhledávání na webu

Protihlukové stěny

Protihlukové stěny, protihlukové clony, kompletní systém včetně sloupků a založení nebo jen pohltivé panely...

JSME LICENCOVANÝM DODAVATELEM PROTIHLUKOVÝCH CLON LIADUR

SYSTÉM PROTIHLUKOVÝCH  STĚN LIADUR JE SLOŽEN Z POHLTIVÝCH PANELŮ Z LEHKÉHO BETONU, Z ŽELEZOBETONOVÝCH NEBO OCELOVÝCH SLOUPKŮ A SOKLOVÝCH PANELŮ A PŘÍPADNĚ PREFABRIKOVANÝCH ŽB PATEK.

Pohltivý panel je tvořen nosnou vrstvou betonu třídy C 30/37 XF4 a pohltivou vrstvou tvořenou z lehkého mezerovitého betonu. Pohltivá vrstva má standardně pro pohltivost A3 tvar trapézu. Panely mohou být vyráběny s pohltivostí A2, A3 a A4, jednostranné i oboustranné. Panely lze barevně upravit nástřikem, rubovou část lze opatřit antigrafiti nátěrem.

Železobetonové sloupky jsou příčného řezu tvaru H, jsou osazovány v osové vzdálenosti 4 a 6 m. Jsou nosným prvkem pro soklový a pohltivý panel. Je možné je osadit do prefabrikovaných patek nebo monolitických na pilotách. Sloupky mohou být vybaveny ukolejňovacími pouzdry.

Soklový panel tloušťky 16 cm slouží jako podstava pro pohltivý panel v případě, že je jednostranně zatížen zeminou, případně může samostatně vytvářet odrazivou – reflexní protihlukovou stěnu.