Vyhledávání na webu

Protihlukové stěny

Protihlukové stěny, protihlukové clony, kompletní systém včetně sloupků a založení nebo jen pohltivé panely...

JSME LICENCOVANÝM DODAVATELEM PROTIHLUKOVÝCH STĚN LIADUR

SYSTÉM PROTIHLUKOVÝCH  STĚN LIADUR SE SKLÁDÁ Z POHLTIVÝCH PANELŮ Z LEHKÉHO BETONU, ZE SOKLOVÝCH PANELŮ, ZE ŽELEZOBETONOVÝCH NEBO OCELOVÝCH SLOUPKŮ A PŘÍPADNĚ PREFABRIKOVANÝCH ŽB PATEK.

Zhotovujeme kompletní protihlukové stěny včetně založení, dodáváme ucelený systém PHS nebo jen jednotlivé komponenty.

Železobetonový prefabrikovaný systém protihlukových stěn Liadur je určen k výstavbě pohltivých a odrazivých protihlukových stěn podél pozemních komunikací, železničních tratí nebo v oblastech zástavby.

Pohltivý panel KSP-PL Liadur je tvořen nosnou vrstvou betonu třídy C 30/37 XF4 a pohltivou vrstvou z lehkého mezerovitého betonu. Železobetonové panely se v závislosti na tloušťce nosné a pohltivé vrstvy mohou vyrábět se zvukovou pohltivostí A2 až A5. Panely mohou být jednostranně nebo oboustranně pohltivé, lícová strana má zpravidla povrch ve tvaru svislé trapézové vlny, rubová strana je vždy rovná. Panely lze barevně upravit nástřikem a mohou být opatřeny podélným vlysem.

Soklové panely mohou být vyráběny v tl. 110 mm až 180 mm, max. délky 6,0 m a mohou být použity i jako akustické výplňové odrazivé panely.

Nosným prvkem pro akustické výplňové a soklové panely jsou železobetonové sloupky tvaru H.  Osazují se v základní osové vzdálenosti 4,0 a 6,0 m do prefabrikovaných žb. patek nebo jsou zabetonovány do hlav pilot. Pro železniční stavby jsou sloupky vybaveny ukolejňovacími pouzdry.

Výška PHS je omezená max. délkou sloupku 6,0 m a výškou sloupků do 5,0 m nad horní hranu základové patky nebo piloty.

3D model

Galerie