Vyhledávání na webu

Lávky

Ultra vysokohodnotné betony = Ultra-high-performance concrete

LÁVKA PRO PĚŠÍ Z UHPC JE TYPEM KONSTRUKCE, KTERÁ MAXIMÁLNĚ VYUŽÍVÁ POTENCIÁL TOHOTO MATERIÁLU

PŘÍČNÝ ŘEZ TVOŘÍ ZPRAVIDLA TENKÉ DESKY, STANDARDNÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ JE POUŽITA VELMI ZŘÍDKA, JE ALE MOŽNÉ NAVRHOVAT I LÁVKY PŘEDEM PŘEDPJATÉ.

Lávky vyrábíme z UHPC pevnosti v tlaku více než 150 MPa, odolnosti XF4 s rovnoměrně rozptýlenou výztuží z krátkých ocelových drátků. Nosník nemusí obsahovat klasickou betonářskou výztuž, může využívat předem předpjatá lana kotvená soudržností.