Vyhledávání na webu

Lávky

Ultra vysokohodnotné betony = Ultra-high-performance concrete

LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY Z UHPC JE TYPEM KONSTRUKCE, KTERÁ MAXIMÁLNĚ VYUŽÍVÁ POTENCIÁL TOHOTO MATERIÁLU

PŘÍČNÝ ŘEZ TVOŘÍ ZPRAVIDLA TENKÁ DESKA, JE MOŽNÉ NAVRHOVAT LÁVKY PŘEDEM I DODATEČNĚ PŘEDPJATÉ, STANDARDNÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ JE POUŽITA VELMI ZŘÍDKA.

Lávky vyrábíme z UHPC pevnostní třídy minimálně C110/130, se stupněm vlivu prostředí XF4 a s rovnoměrně rozptýlenou výztuží z krátkých ocelových drátků. Prvek nemusí obsahovat klasickou betonářskou výztuž, může využívat předem předpjatá lana kotvená soudržností.