Vyhledávání na webu

Kotvená svodidla

Mostní nosníky, římsy, svodidla, kotvená svodidla, opěrné a protihlukové stěny a další

JSME SCHVÁLENÝMI A CERTIFIKOVANÝMI DODAVATELI MOSTNÍCH KOTVENÝCH SVODIDEL

TATO SVODIDLA JE MOŽNO OSAZOVAT NA OKRAJE MOSTŮ TAK, ŽE PŘI MINIMÁLNÍ ŠÍŘCE PLNÍ FUNKCI ZÁDRŽNOU I FUNKCI ŘÍMSY A ZÁBRADLÍ.

Toto svodidlo typu MSK2007 má lícní nájezdovou hranu tvaru New Jersey, na svodidlo jsou osazeny po 2 metrech ocelové podpěry a ocelové madlo. Výška betonové části je od vozovky 950mm, výška madla osově 1400mm nad vozovkou. Šířka svodidla v patě je 600mm. Z rubové, vnější strany může být svodidlo opatřeno „nosem“ šířky 120mm a výšky do 600mm, který nahrazuje mostní římsu.

Dílce jsou ve skladebných délkách 4000 a 2000mm. Kotvení do mostovky se provádí rozpěrnými kotvami OMO M20 z materiálu 14 220 do skrytých kapes. Dílce jsou spojeny dvěma pojistnými lany. Lze na ně napojit ocelová svodidla typu NH4. Svodidlo lze vybavit průhlednou protihlukovou stěnou o výšce 4000mm od úrovně vozovky.

Úroveň zadržení mostního kotveného svodidla MSK2007 je H3. Toto svodidlo lze osadit protihlukovou stěnou.

3D model

Galerie