Vyhledávání na webu

Dopravní stavby

Mostní nosníky, římsy, svodidla, kotvená svodidla, opěrné a protihlukové stěny a další

Projektujeme, vyrábíme a montujeme železobetonové i předepnuté prefabrikáty pro dopravní stavby

Zejména mostní nosníky, římsy, svodidla, kotvená svodidla, opěrné a protihlukové stěny.

Naše betonárny a receptury našich betonů jsou schváleny Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Splňujeme podmínky Systému jakosti v oboru pozemních komunikací a souboru předpisů TKP, jako dodavatelé železobetonových prefabrikátů i čerstvého betonu.

Naše mostní nosníky jsou pravidelně dodávány na stavby dálnic v ČR.

Naše betonová svodidla jsou schváleným výrobkem pro použití na dálnicích v ČR i SR.