Vyhledávání na webu

Certifikace

Výrobků, betonu, laboratoře, a managementu řízení

JSME DRŽITELEM CERTIFIKÁTŮ MANAGEMENTU KVALITY

JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ MANAGEMENTU KVALITY DLE ISO 9001, ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DLE ISO 14001, MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI DLE ISO 45001 A SVAŘOVÁNÍ DLE ISO 3834-2.

Všechny naše výrobky jsou certifikovány podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v aktuálním znění. Dle závazného nařízení Evropského parlamentu a Rady č.305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a ve znění pozdějších nařízení EU jsou naše výrobky pod neustálým dohledem akreditovaných certifikačních orgánů nebo autorizovaných osob.

Laboratoř

Součástí naší společnosti je také Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 184, se sídlem v provozovně Štětí a s odloučeným pracovištěm v provozovně Tovačov.

Svařování

Naši svářeči i svařovny jsou certifikovány dle ČSN EN 1090-2 až do třídy EXC2 a ČSN EN ISO 3834-2, jejich práce je pod dohledem svářecího dozora, IWE a EWE.

Systém jakosti pozemních komunikací

Naše betonárny a receptury našich betonů jsou schváleny Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.  Splňujeme podmínky Systému jakosti v oboru pozemních komunikací jako dodavatelé železobetonových prefabrikátů i čerstvého betonu.

Spolupráce

V oblastech certifikace, dohledů a zlepšování neustále spolupracujeme s těmito partnery:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.

ASPK, s.r.o.