Vyhledávání na webu

Stěny

Prefabrikované skelety, sloupy, vazníky, stěny, schodiště, balkony, filigrány a další

PLOŠNÉ STĚNOVÉ DÍLCE, JEDNOVRSTVÉ, VÍCEVRSTVÉ, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, POHLEDOVÉ, V ROZMĚRU AŽ 4 X 15 METRŮ, HMOTNOSTI DO 30 TUN.

Železobetonové stěny vyrábíme jednovrstvé, plné, nebo vícevrstvé, zateplené, tzv. sendvičové. Povrchová úprava může být hlazená, vymývaná, nebo otisk matrice. V dílcích mohou být provedeny otvory, prostupy nebo konzoly. Stejně tak mohou stěny tvořit portály pro osazení vratových systémů.

Takovéto panely lze použít jako nosné prvky nebo k opláštění všech objektů průmyslového, občanského charakteru, nebo obytných budov. U vícevrstvých panelů (sendvičů) lze volit tloušťku a druh tepelné izolace, nezateplené (plné) panely se zpravidla zateplují dodatečně z vnější strany.

Sendvičové panely se skládají z vnitřní nosné vrstvy, tepelně izolační vrstvy a z vnější ochranné vrstvy, které jsou navzájem propojeny nerezovými spojkami. Nezateplené (plné) panely se používají též jako příčky, ztužující nebo požární stěny, případně obvodové stěny suterénů.