Vyhledávání na webu

Mostní římsy

Mostní nosníky, římsy, svodidla, kotvená svodidla, opěrné a protihlukové stěny a další

PRO MOSTNÍ ŘÍMSY NABÍZÍME ZTRACENÉ BEDNĚNÍ, TZV. ŘÍMSOVÉ LÍCNÍ PREFABRIKÁTY

TY NAJDOU SVÉ VYUŽITÍ ZEJMÉNA PŘI POŽADAVKU NA RYCHLOU VÝSTAVBU. OPROTI MONOLITICKY ŘEŠENÉ MOSTNÍ ŘÍMSE ODPADAJÍ NEMALÉ NÁKLADY NA BEDNĚNÍ VNĚJŠÍHO LÍCE ŘÍMS.

Standardní výrobní délka je 1990mm pro skladební délku 2000mm. Tloušťka dílce je zpravidla 12 cm a výška dle požadavku zákazníka, od 40 do 80 cm. Lze vyrábět délky i jiných rozměrů (max. však 2990 mm). Cena je závislá na navržené typovosti. Pohledová plocha římsových prefabrikátů je hladká.

Nabízíme tři varianty kotvení, provedení typu LP pouze s oky z měkké výztuže, LPU kotvení pomocí dvou válcovaných profilů a LPM kotvení pomocí kombinace válcovaných profilů a zabetonovaných styčníků. Poslední varianta je nejobvyklejší, zákazník dostává kompletní sestavu prefabrikátu a kotevní ocelové konstrukce (vahadla).  Pouze vlastní chemické nebo mechanické kotvy nejsou součástí dodávky.