Vyhledávání na webu

Ztracené bednění

Ultra vysokohodnotné betony = Ultra-high-performance concrete

DESKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z UHPC JSOU URČENY PRIMÁRNĚ PRO DESKY MOSTOVEK

MOHOU BÝT POUŽITY JAKO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ JAKÉKOLI SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE.

Jde o tenkostěnné žebrové desky, obdélníkového tvaru s tloušťkou od 20 mm s příčnými a podélnými žebry proměnné výšky dle navrhovaného zatížení a rozpětí. Desky vyrábíme z betonu s ocelovými vlákny.

Jejich hlavní výhodou je rychlost výstavby resp. zkrácení doby výstavby, odpadá demontáž bednění, desky jsou samonosné a lze je provádět bez montážních podpěr.

Pro spřažené mosty jsou vhodné zásadním snížením hmotnosti vlastního ztraceného bednění.

Jejich vysoká estetická hodnota a odolnosti vůči chemickým a rozmrazovacím látkám, naprostá minimalizace údržby a velmi dlouhá trvanlivost jsou další přidanou hodnotou.