Vyhledávání na webu

Ztracené bednění

Ultra vysokohodnotné betony = Ultra-high-performance concrete

DESKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z UHPC JSOU URČENY PRIMÁRNĚ PRO DESKY MOSTOVEK

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

 • tenkostěnné žebrové desky,
 • obdélníkový tvar,
 • tloušťka od 20 mm,
 • s příčnými a podélnými žebry proměnné výšky dle navrhovaného zatížení a rozpětí,
 • jako ztracené bednění jakékoli spřažené konstrukce,
 • z betonu UHPFRC (s ocelovými vlákny),

Pro spřažené mosty jsou vhodné zásadním snížením hmotnosti vlastního ztraceného bednění.

HLAVNÍ VÝHODY

 • rychlost výstavby resp. zkrácení doby výstavby,
 • odpadá demontáž bednění,
 • desky jsou samonosné, lze provádět bez montážních podpěr,
 • vysoká estetická hodnota povrchu,
 • odolnosti vůči chemickým a rozmrazovacím látkám,
 • naprostá minimalizace údržby,
 • velmi dlouhá trvanlivost,
 • tloušťka desky započitatelná do krytí výztuže spřažené konstrukce.

3D model

Galerie