Vyhledávání na webu

Střešní TT nosník – STT

Střešní TT nosník – STT

Střešní sedlový panel je navržen jako lehký štíhlý předepnutý nosník tvaru TT s vysokou únosností. Sklon střešního prvku je 1:40, který zaručuje bezpečný odtok dešťové vody do svislých svodů. Tento střešní panel byl precizně optimalizován z hlediska poměru délky, štíhlosti, vlastní hmotnosti a bezpečné únosnosti.

Modulová šíře nosníku je 2,4 metru, maximální délka je 32 metrů.

Nosník je navržen pro všechny sněhové oblasti v ČR, lze ho opatřit světlíky. Je primárně určen pro montáž na sendvičové stěny, ale je možné ho modifikovat pro uložení na průvlaky a sloupy.

3D model

Galerie