Vyhledávání na webu

Obrubníky

Ultra vysokohodnotné betony = Ultra-high-performance concrete

PREFABRIKOVANÉ SILNIČNÍ OBRUBNÍKY Z UHPC JSOU PLNOHODNOTNOU NÁHRADOU KAMENNÝCH ODRAZNÝCH OBRUBNÍKŮ.

Obrubník z UHPC nahrazuje odrazný kamenný obrubník dle vzorového listu VL 4 (402.32).

Prefabrikované silniční obrubníky z UHPC jsou typizovány a jsou uzpůsobeny pro snazší manipulaci a montáž. Obrubníky jsou osazovány do drenážního polymerbetonu a následně jsou opatřeny kotevními trny, které se umísťují do závitových pouzder. Po zmonolitnění se obrubník stává součástí římsy či chodníku. Obrubník spolu s lícním prefabrikátem z UHPC tvoří též samostatný systém pro mostní římsy.

3D model