Vyhledávání na webu

Historie

NAŠE SPOLEČNOST NAVAZUJE NA TRADICI ZÁVODU SKANSKA PREFA, VÝROBCE BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ S DLOUHOLETOU PŮSOBNOSTÍ NA TRHU V ČR I SR

Firma KŠ PREFA s.r.o. byla založena na konci roku 2014, společníky Antonínem Kühnem a Pavlem Šilhánkem. Již od poloviny roku 2014 byla se společností SKANSKA a.s. vedena jednání o koupi podniku SKANSKA PREFA, která byla završena podpisem kupní smlouvy.

K 1. 1. 2015 se KŠ PREFA s.r.o. ujala výkonu vlastnických práv a řízení výrobních závodů Štětí a Tovačov, stejně jako útvaru realizace prefabrikovaných staveb.

Od poloviny roku 2015 je jediným jednatelem KŠ PREFA s.r.o. pan Pavel Šilhánek a společnost je vlastněna jediným společníkem akciovou společností Šilhánek & syn a. s.