Vyhledávání na webu

Filigrány

Prefabrikované skelety, sloupy, vazníky, stěny, schodiště, balkony, filigrány a další

DODÁVÁME DESKOVÉ PRVKY SYSTÉMU PREFA-MONOLIT, PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ FILIGRÁNOVÉ DESKY.

Použitím filigránových desek se eliminuje provádění bednění a převážná část armovacích prací. Po osazení prefabrikátů, zatěsnění a provedení nadbetonávky dojde ke spřažení prefabrikátu s monolitickou částí a výsledná stropní deska má vlastnosti podobné monoliticky prováděnému stropu. Takový systém splňuje vysoké nároky na kvalitu spodního líce, eliminuje trhliny, které mohou vzniknout ve spárách pouze prefabrikovaného stropu. V nadbetonovávané vrstvě lze snadno ukládat různé rozvody.

V neposlední řadě jednou z největších výhod oproti monolitickým stropům je urychlení a zjednodušení prací na staveništi. Specifickým typem jsou filigránové desky se zesílenou prostorovou výztuží MONTAQUICK, které mají větší tuhost v etapě mezi montáží a zmonolitněním. Tyto desky není třeba podpírat nebo se podpírají konstrukčně v polovině rozpětí pro zajištění stejného průhybu. Této vlastnosti lze s výhodou použít u stropů ve velkých výškách, kde by podpírání bylo náročné, nebo kde by podpěry neumožňovaly provádění navazujících prací v době tvrdnutí betonu.