Vyhledávání na webu

Transportbeton

Čerstvý beton, lehce zpracovatelný až samozhutnitelný, beton pro průmyslové podlahy, s rozptýlenou výztuží a další

DODÁVÁME ČERSTVÉ BETONY, VYRÁBĚNÉ NA NAŠICH BETONÁRNÁCH. NA STAVBU DODÁVÁME AUTODOMÍCHÁVAČI.

Transportbetony vyrábíme dle ČSN EN 206+A1 – standardní čerstvé betony, lehce zpracovatelné betony, samozhutnitelné betony, zavlhlé a suché směsi, kameniva stmelená cementem, vlákno a drátkobetony, betony pro vodonepropustné konstrukce, do ztraceného bednění, a vysokohodnotné betony.

Naše receptury jsou schváleny ŘSD ČR, vizte http://www.pjpk.cz/beton-betonarny/