Vyhledávání na webu

Aktuality

V-Podlahy Pardubice

V-Podlahy Pardubice

Získali jsme zakázku na prefabrikovaný skelet pro investora V-Podlahy s.r.o. v Pardubicích. Stavbu budeme realizovat v průběhu měsíců listopadu a prosince 2018 pro generálního dodavatele společnost Zlínské stavby a.s. Pro tohoto objednatele i investora jsme již zrealizovali projekt Školícího střediska v Ostravě-Přívozu a v současné době realizujeme skelet v Praze-Horních Počernicích.  

MONDI Štětí – Trafostanice T8

Začátkem měsíce října budeme realizaovat montáž prefa konstrukce Trafostanice T8 v areálu Mondi a.s. ve Štětí. Stavbu budeme realizovat přímo pro Mondi a.s. V současné době probíhá betonáž staveništního prefabrikátu o hmotnosti přes 200 tun, na který dodáváme transbeton pro společnost TERRACON a.s. Stavba bude složitá vzhledem k rychlosti výstavby a z hlediska koordinace jednotlivých fází výstavby-odpojení transformátoru-bourání-pilotové založení-přesun staveništního refabrikátu… READ MORE