Vyhledávání na webu

Aktuality

MONDI Štětí – Trafostanice T8

Začátkem měsíce října budeme realizaovat montáž prefa konstrukce Trafostanice T8 v areálu Mondi a.s. ve Štětí. Stavbu budeme realizovat přímo pro Mondi a.s. V současné době probíhá betonáž staveništního prefabrikátu o hmotnosti přes 200 tun, na který dodáváme transbeton pro společnost TERRACON a.s. Stavba bude složitá vzhledem k rychlosti výstavby a z hlediska koordinace jednotlivých fází výstavby-odpojení transformátoru-bourání-pilotové založení-přesun staveništního refabrikátu… READ MORE