Vyhledávání na webu

Mostní nosníky

Mostní nosníky, římsy, svodidla, kotvená svodidla, opěrné a protihlukové stěny a další

MOSTNÍ NOSNÍKY PŘEDEM PŘEDPÍNANÉ, DODATEČNĚ NEBO KOMBINOVANĚ PŘEDPÍNANÉ A PŘÍPADNĚ ODLEHČENÉ

JSOU URČENY PRO TRÁMOVÉ MOSTY O JEDNOM NEBO VÍCE POLÍCH. MOSTNÍ NOSNÍKY LZE VYUŽÍT JAKO PROSTĚ ULOŽENÉ, ALE I SPOJITÉ, NEJČASTĚJI VE SPOJENÍ S MONOLITICKOU ŽELEZOBETONOVOU SPŘAŽENOU DESKOU MOSTOVKY. JSOU PRIMÁRNĚ URČENY PRO MOSTY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.

Pro každý nosník se zhotovuje individuální výrobní dokumentace a statický výpočet, zpravidla je možné a výhodné optimalizovat typ a počet nosníků s ohledem na místní podmínky. Tuto optimalizaci pro naše zákazníky standardně zajišťujeme.

Nosníky jsou předem předpínány a dodatečně dopínány kabely z 12, případně 13 lan s využitím kotevního systému Skanska, případně rovnocenného jiného předpínacího a kotevního systému.

Mostní nosníky předem předpínané KSP-NPP

Prefabrikovaný předem předpjatý nosník typu KSP-NPP má příčný řez tvaru písmene I. Je určen především pro silniční mosty do rozpětí polí 32 m. Výhodou těchto nosníků je jejich menší hmotnost, menší nároky na dopravu a montážní mechanismy. Vedle mostů je lze použít pro stropní trámové konstrukce pro větší rozpětí a zatížení.

Mostní nosníky dodatečně předpínané plné – KSP-NDPP (též předem nebo kombinovaně předpínané)

Prefabrikovaný dodatečně, předem či kombinovaně předpínaný plný nosník KSP-NDPP má příčný řez tvaru písmene T. Nosníky se vyrábějí o šířce stojiny 350 až 600 mm, výšce nosníku 600 až 1200 mm, šířce nosníku 1000 až 2000 mm. Nosníky KSP‑NDPP s plnou stojinou při výšce průřezu 600 až 1200 mm se spřaženou ŽB deskou umožňují ekonomicky stavět silniční mosty o rozpětí od 12 zpravidla do 24 m.

Mostní nosníky odlehčené – KSP-NDPO (též předem, dodatečně nebo kombinovaně předpínané)

Prefabrikovaný odlehčený nosník KSP-NDPO má příčný řez tvaru písmene T. Nosníky se vyrábějí o šířce stojiny 350 až 600 mm, výšce nosníku 1200 až 1600 mm, šířce nosníku 1000 až 2000 mm. Nosníky KSP-NDPO s vylehčenou stojnou při výšce průřezu 1200 až 1600 mm se spřaženou ŽB deskou umožňují ekonomicky stavět silniční mosty o rozpětí cca od 21 do 33 m.

3D modely

Galerie