Vyhledávání na webu

Prefabrikované skelety

Prefabrikované skelety, sloupy, vazníky, stěny, schodiště, balkony, filigrány a další

TRADIČNÍ PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

SESTAVENÉ Z TYČOVÝCH PRVKŮ, SLOUPŮ, VAZNÍKŮ, VAZNIC A PRŮVLAKŮ TVOŘÍ NOSNOU KOSTRU – SKELET – MNOHA BUDOV S RŮZNÝM ÚČELEM.

Pro svou eleganci, variabilitu a jednoduchost spojenou s léty prověřenými konstrukčními detaily, pro své ekonomicky vyladěné tvary respektující statické požadavky patří mezi nejvyužívanější konstrukční systémy.

Vazníkové haly

Tyto konstrukce se používají pro velká zatížení (např. střecha z betonových prvků) nebo pro haly s lehkým střešním pláštěm na základě vstupních požadavků případně pokud je toto řešení ekonomicky výhodnější než u vaznicové haly.

Ekonomickým rozpětím střešního pláště bývá dána osová vzdálenost vazníků zpravidla kolem 6 metrů. Vazníky ukládáme standardně přímo na sloupy v krajních řadách, zatímco ve vnitřních řadách většinou na průvlaky.

Součástí dodávky je většinou výrobní a montážní dokumentace (VTD), výroba prvků a montáž. Konstrukční řešení se zpracovává na základě požadavků investora, projekčního řešení stavební části a s ohledem na charakter objektu.

Naši specializovaní projektanti mohou konstrukci optimalizovat a dosáhnout ekonomicky nejvýhodnějšího řešení při zachování požadovaných půdorysných i výškových uspořádání.

Vaznicové haly

Podobně jako vazníkové haly jsou vaznicové použity v případech, kdy tuto variantu požaduje zadavatel, nebo pokud se na základě optimalizačního statického výpočtu zvolí jako ekonomicky výhodnější.

Běžně používaný modul je 24 × 12 metrů, kdy vazníky jsou na rozpětí 24 metrů a kolmo ukládané vaznice mají rozpon 12 metrů. Vaznice jsou opět standardně ukládány dle ekonomického rozpětí střešního pláště ve vzdálenostech os cca 6 metr.

Vazníky a průvlaky v závislosti na rozpětí a zatížení mohou být i předpjaté.

Podobně jako u vazníkových hal, tvary dílců, řešení detailů a způsob montáže dovolují provádět libovolné půdorysné i výškové uspořádání objektů a zároveň ekonomicky optimalizovat.

Vícepodlažní skelety

Prefabrikované konstrukce kombinující tyčové nosné prvky se stěnovými prvky, s deskovými stropními prvky jsou navrhovány pro obytné a administrativní budovy, školy, nemocnice, garážové objekty.

Tvary dílců, detaily a způsob montáže umožňují provádět libovolné půdorysné a výškové uspořádání a jsou vždy navrhovány dle individuálního architektonického řešení. Stropní desky v závislosti na rozponu a požadavků na kvalitu podhledu lze provádět buď s použitím filigránových desek nebo stropních předpjatých panelů. Svislou komunikaci lze řešit individuálně řešenými schodišti, výtahovými šachtami. Jednotlivá patra je možno vykonzolovat ze základního půdorysu objektu v obou směrech.

3D modely

Galerie