Vyhledávání na webu

Železniční prefabrikáty

Mostní nosníky, římsy, svodidla, kotvená svodidla, opěrné a protihlukové stěny a další

Železniční prefabrikáty

Římsové zídky

Prvky římsové zídky jsou určeny pro vytváření prefabrikované římsové zídky před a za mostem, a to jak v oblouku, tak na přímé železniční trati. Římsové zídky jsou opatřeny spádovou stříškou s otvory pro zábradlí, případně mohou být ve variantě bez spádové stříšky. Prefabrikáty jsou navrženy pro zatížení vlastní vahou, výplňovou zeminou a pro zatížení zatěžovacím vlakem ČSD T s nápravovým tlakem 4 × 312,5 kN a rovnoměrným zatížením 100 kN/m.

Prefabrikáty pro odvodnění železničního tělesa

Dodáváme prefabrikáty pro odvodňování železničního tělesa typu Jv – velké, Jm – malé. Obdobnému účelu slouží i  odvodňovací žlaby typu UCB a UCH, které mají navíc ještě vnitřní odvodňovací otvory průměru 100mm. Pro zakrytí všech typů slouží poklopy. Všechny tyto výrobky jsou mrazuvzdorného betonu XF4, při požadavky na použití v chemicky agresivním prostředí mohou být třídy XA.

  • Dále nabízíme příkopové tvárnice TZZ3, TZZ4a A TZZ5.
  • Tyto výrobky jsou ve shodě s OTP a mají osvědčení SŽDC.

Pražce PKK13

Předpjaté železobetonové monoblokové pražce jsou určeny k použití za běžných provozních a klimatických podmínek v České republice v liniových kolejových stavbách ve správě Správy železniční a dopravní cesty.

  • Pražec je určen pro rychlostní pásma 0 až 5 a pro použití v kolejích 1. až 6. řádu (dle SŽDC S3, díl II).
  • Základní model pražce PKK 13 je určen pro bezpodkladnicové upevnění W14, W14NT a E14 pro kolejnice UIC 60, 60 E1, 60E2 a R6.