Vyhledávání na webu

Opěrné stěny

Mostní nosníky, římsy, svodidla, kotvená svodidla, opěrné a protihlukové stěny a další

PREFABRIKOVANÉ PRVKY OPĚRNÝCH STĚN JSOU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

BÝVAJÍ INDIVIDUÁLNĚ NAVRŽENÉ PRO VZDOROVÁNÍ VODOROVNÉMU ZATÍŽENÍ. POUŽÍVAJÍ SE PRO VYZTUŽENÍ SVAHŮ, PŘENÁŠENÍ ZEMNÍCH TLAKŮ, STAVBU SKLÁDEK ZEMIN ČI SYPKÝCH HMOT, NEBO V PŘEDMOSTÍCH.

Jednotlivé prvky lze kotvit zemními kotvami, spojovat na ozub či pomocí vyčnívající výztuže. Často lze  dobetonávkou spřáhnout stěny s vodorovnou konstrukcí. Stěny lze vyrábět dle individuálních požadavků odběratele a pro různá zatížení.