Vyhledávání na webu

Svodidla

Mostní nosníky, římsy, svodidla, kotvená svodidla, opěrné a protihlukové stěny a další

JSME SCHVÁLENÝMI A CERTIFIKOVANÝMI VÝROBCI BETONOVÝCH SVODIDEL TYPU SSŽ S97

TENTO SILNIČNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PRO POUŽITÍ NA SILNICÍCH A DÁLNICÍCH VŠECH TŘÍD JE SCHVÁLEN ŘEDITELSTVÍM SILNIC A DÁLNIC ČR I NÁRODNOU DIAL´NIČNOU SPOLOŠNOSŤOU SR.

Oboustranná svodidla nabízíme ve výškách 1000, 1100 a 1200 mm. Standardní šířka oboustranného svodidla v patě je 640 mm u všech výšek, délka dílce 4000 mm.

Jednostranná svodidla nabízíme ve výškách 810, 1000 a 1200 mm. Standardní šířka jednostranného svodidla v patě je 510mm u všech výšek, délka je 4000 mm.

Svodidla mají jednotný nosný systém, kterým je ocelová tyč průměru 35mm, z materiálu 13 240.6 a mezi sebou jsou dílce spojeny spojkou, která tvoří zámek svodidla, který je standardně krytý plechovou titanzinkovou krytkou.

  • Maximální zádržnosti jednostranných svodidel: 810 – N2, 1000 – H2, 1200 – H3.
  • Maximální zádržnosti oboustranných svodidel: 1000 – H3, 1100 – H2, 1200 – H3.

Svodidla nabízíme koncová i atypická, vycházející z typové řady svodidel S97. Jde o průchodová, snížená tak, aby bylo možné opustit komunikaci přes toto svodidlo. Mohou být opatřena nášlapnou kapsou.

3D modely

Galerie