Vyhledávání na webu

ALLTOYS Všechromy

  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio

Informace o projektu:

Hala půdorysných modulových rozměrů 101,35 x 54,0 m. První dvě části tvoří dvoulodní halu, třetí část haly je jednolodní s otočenou orientací vazníků o 90°. Konstrukce haly se skládá ze sloupů, vazníků, štítových trámů, ztužidel, stropních průvlaků, stropních trámů, stropních ztužidel, předepjatých dutinových panelů, schodiště, schodišťových stěn, základových prahů a nakládacích můstků.

Objednatel
BAK stavební společnost, a.s.
Kategorie
Pozemní stavby
Rok dokončení
2016