Vyhledávání na webu

Lávka přes řeku Lubinu v Příboře

Lávka přes řeku Lubinu v Příboře

Informace o projektu:

Lávku přes řeku Lubinu v Příboře

Objednatel
STRABAG a.s.
Kategorie
UHPC
Místo
Příbor
Rok dokončení
2018

V průběhu měsíce září 2018 jsme pro GD firmu STRABAG a.s. namontovali „Lávku přes řeku Lubinu v Příboře“.

Lávka je navržena jako kolmá o jednom mostním poli rozpětí 35,0 m. Lávka je vedena výškově i směrově v přímé linii. Rozpětí mostního pole je 35,0 m a celková délka nosné konstrukce je 36,0 m. Její šířka činí 2,50 m. Nosná konstrukce lávky je navržena z ultra-vysokohodnotného, drátky vyztuženého betonu. Nosná konstrukce mostu je desková s vylehčovacími otvory a byla vyrobena ze segmentů shodné délky 7,2 m v počtu 5 kusů. Konstrukce je předepnuta předpínacími kabely uvnitř průřezu. Na horním povrchu mostovky je zhotoven jednostranný příčný sklon 1,0% pro odvodnění jejího povrchu. Na okrajích nosné konstrukce je osazeno zábradlí. Nosná konstrukce lávky je uložena pomocí ocelových válcových ložisek na masivní železobetonovou spodní stavbu, která je tvořena dvojicí opěr s kolmými křídly. Křídla opěr jsou řešena jako úhlové opěrné stěny.

Materiál nosné konstrukce: UHPFRC (ultra-high performance fibre reinforced concrete) ultra-vysokohodnotný beton s rozptýlenými ocelovými drátky (minimálně 120 kg/m3 betonu). Pevnost v tlaku 110/130 MPa, pevnost v tahu za ohybu na hranolech 150/150/700 mm min. 15 MPa. Barva materiálu bude ovlivněna přidaným pigmentem (objemově k cementu cca 3,5%). Barva byla stanovena na základě vzorků a odsouhlasena autorským dozorem. Segmenty byly odlity v obrácené poloze (dnem vzhůru), kvůli kvalitě budoucího pochozího povrchu a boků mostu. Bylo tedy nutné uvažovat s otáčením segmentů o 180 stupňů do instalační polohy. Povrch mostu bude ponechán bez dodatečné hydroizolace. Spáry segmentů byly lepeny a těsněny materiálem na bázi epoxidu. Vylehčovací otvory byly vyplněny bloky z XPS. V segmentech byly osazeny nerezové kotevní prvky zábradlí a ocelové prvky pro manipulaci. Segmenty byly předepnuty předpínacími kabely, koncové oblasti byly vyztuženy konvenční betonářskou výztuží.
Spodní povrch nosné konstrukce je umístěn 0,50 m nad úroveň hladiny Q100.