Vyhledávání na webu

Lávka pro pěší a cyklisty v Táboře-Černých Mostech

Lávka pro pěší a cyklisty v Táboře-Černých Mostech

Informace o projektu:

Objednatel
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Kategorie
UHPC
Místo
Tábor
Rok dokončení
2018

V průběhu měsíce září jsme pro GD stavby společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. namontovali Lávku pro pěší a cyklisty v prostoru Černých mostů v táboře.

Nová nosná konstrukce lávky byla navržena jako betonová s využitím předem předpjatého nosníků tvaru Π. Prefabrikát byl pro tuto stavbu individuálně navržen a vyroben. Nosná konstrukce je tvořena prostým polem o rozpětí 27,00 m a šikmosti 90,0º (100,0g). V poli je použit jediný prefabrikát. Šířka prefabrikátu je 3,00 m a výška v poli 941 mm. Šířka stojky je 80 mm, v dolní části ~260 mm. Tloušťka horní desky je 60 mm. Prefabrikát je vyztužen žebry po 1 m o výšce 60 mm. Nosná konstrukce je navržena dle ČSN EN 1991-2 a dle Metodiky pro navrhování prvků z UHPC, Kloknerův ústav ČVUT, 2015. Prefabrikovaná lávka je opatřena koncovými příčníky tloušťky 250 mm. Příčníky jsou navrženy z betonu C45/55 – XC4+XD3+XF4.
Na opěrách je prefabrikát uložen na elastomerových ložiskách na úložných prazích.

Jedná se o jednodílný předem předpjatý prefabrikovaný nosník betonovaný vcelku.  U nosníků tvaru Π se jedná o variabilní, subtilní a ekonomický systém s dlouholetou životností (>100 let) a příznivým vzhledem. Životnost ovlivňuje zejména vysoká kvalita materiálu nosníků (UHPC beton C110/130). Průřez je otevřený a tím snadno kontrolovatelný a udržovatelný. Při výstavbě odpadá nutnost betonáže konstrukce na stavbě, neboť nosník se dodává vcelku.