Vyhledávání na webu

Lávka pro pěší a cyklisty v Táboře-Černých Mostech

Lávka pro pěší a cyklisty v Táboře-Černých Mostech

Informace o projektu:

Objednatel
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Kategorie
UHPC
Místo
Tábor
Rok dokončení
2018

V průběhu září 2018 jsme pro GD stavby společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. namontovali Lávku pro pěší a cyklisty v prostoru Černých mostů v Táboře.

Nová nosná konstrukce lávky byla navržena jako betonová s využitím předem předpjatého nosníku tvaru Π. Prefabrikát byl pro tuto stavbu individuálně navržen a vyroben. NK je tvořena prostým polem o rozpětí 27,00 m, šířky 3,00 m a výšky v poli 941 mm. Tloušťka horní desky je 60 mm. Deska je vyztužena žebry o výšce 60 mm po 1 m . Nosník je navržen dle ČSN EN 1991-2 a dle Metodiky pro navrhování prvků z UHPC, Kloknerův ústav ČVUT, 2015.  Na opěrách je prefabrikát uložen na elastomerových ložiskách na úložných prazích.

Jde o jednodílný předem předpjatý prefabrikovaný nosník betonovaný vcelku.  U nosníků tvaru Π se jedná o variabilní, subtilní a ekonomický systém s dlouholetou životností (>100 let) a příznivým vzhledem. Životnost ovlivňuje zejména vysoká kvalita materiálu nosníků (UHPC beton C110/130). Průřez je otevřený a tím snadno kontrolovatelný a udržovatelný. Při výstavbě odpadá nutnost betonáže konstrukce na stavbě, protože nosník se dodává vcelku.

Objem 12 m³ (30 tun) použitého UHPFRC zabetonovaného v jednom záběru je jednou z největších betonáží tohoto druhu v Evropě a prokazuje schopnost naší Prefy použít UHPC v reálné průmyslové komerční výrobě.