Vyhledávání na webu

Nákupní dům Pražská v Letech u Dobřichovic

Nákupní dům Pražská v Letech u Dobřichovic

Informace o projektu:

Objednatel
Stavsen s.r.o.
Kategorie
Pozemní stavby
Místo
Lety u Dobřichovic
Rok dokončení
2018

V průběhu měsíce srpna 2018 jsme zrealizovali výstavbu prefabrikovaného skeletu komerční haly v Letech u Dobřichovic. Stavbu jsme prováděli pro generálního dodavatele stavby společnost STAVSEN s.r.o.

Jedná se o jednopodlažní halu, s půdorysným tvarem L s hraničními rozměry cca 67,2 x 41,0m. V hale jsou umístěny obchody a sklady. Světlá výška 1.NP je 3,6 m, resp. 3,2 m pod obvodové průvlaky. Hala je navržena žlb. prefabrikovaná. Střešní konstrukci tvoří prefabrikované žlb. předpjaté dutinové panely na rozpon až 11 m a prefabrikované spřažené desky typu filigran na rozpon až 8,1 m. Dutinové panely a spřažené prefabrikované desky jsou uloženy na obvodové průvlaky se základním osovým rozponem 6,5 m, resp. 5,64 m. Průvlaky jsou podporovány žlb. prefa sloupy. Po obvodu haly jsou navrženy žlb. prefabrikované prahy. Prefabrikované sloupy jsou založeny na žlb. monolitických nebo prefabrikovaných patkách. Obvodový plášť objektu je navržen vyzdívaný se zateplením, kombinovaný s prosklenými plochami. Doplňkové nosné konstrukce se předpokládají ocelové. Objekt je jeden dilatační celek. Prostorová tuhost objektu je zajištěna vetknutím sloupů do základových patek a tuhou rovinou střechy. Nosná konstrukce je navržena na možnou přístavbu patra. Tato přístavba je uvažována jako ocelová rámová konstrukce s kloubovým připojením na prefabrikovanou část. Přístup do budoucí nástavby se předpokládá mezi osami B‘/2-4‘ a K/1-2. Zde je vynechaná atika. Přístup do nástavby se předpokládá po externím samonosném schodišti.