Vyhledávání na webu

Průmyslový areál Vítkov-Hala 2

Průmyslový areál Vítkov-Hala 2

Informace o projektu:

Objednatel
Zdenek Makar
Kategorie
Pozemní stavby
Místo
Sokolov-Vítkov
Rok dokončení
2018

V průběhu měsíce září 2018 jsme smontovali pro naše objednatele pana Zdenka Makara již druhou halu v jeho areálu v Sokolově – Vítkově. První objekt jsme realizovalůi v roce 2015.

Hala je jednopodlažní, s dvoupodlažní administrativní vestavbou v severní části objektu. Konstrukce haly je navržena ze žlb. prefabrikovaných dílců. Půdorysné rozměry haly jsou cca 73,9 x 25,1 m. Hala je jednolodní. Výška konstrukce v hřebeni je +7,000 m, světlá výška pod vazník +5,070 m. Modul obvodových sloupů v podélném směru (sloupy, na které jsou ukládány vazníky) je 6,10 m, modul sloupů v příčném směru je 6,09 m.

Administrativní vestavba má půdorysné rozměry cca 17,4 x 12,2 m. Patro vestavby je navrženo z předpjatých dutinových panelů. Panely jsou uloženy na průvlaky s liniovými konzolami. Přístup je zajištěn po schodišti z žlb. prefabrikovaných ramen a podesty.

Objekt je založen plošně na základových patkách. Patky jsou železobetonové monolitické.

Objekt je rozdělen na 2 dilatační úseky. Dilatace je navržena kluzným uložením vaznic ve střeše. Prostorová tuhost objektu je zajištěna vetknutím sloupů do patek, polotuhým spojením střešních prvků a sloupů a tuhou rovinou patra administrativní vestavby.