Vyhledávání na webu

Průmyslový areál Vítkov, Sokolov

  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio

Informace o projektu:

Skladovací hala, jednopodlažní hala s dvoupodlažním administrativním vestavkem ve střední části. Půdorysný tvar jednolodní haly obdélník s půdorysnými rozměry 131,1 x 24,8m. Výška haly po atiku cca 7,5m. Konstrukce haly se skládá ze sloupů, vazníků, ztužidel, stropních průvlaků, stropních trámů, stropních ztužidel, předepjatých dutinových panelů, schodiště, schodišťových stěn, podest.

Objednatel
Makar Zdeněk
Kategorie
Pozemní stavby
Rok dokončení
2015