Vyhledávání na webu

REISSWOLF Klíčany – II. etapa

REISSWOLF Klíčany – II. etapa

Informace o projektu:

Objednatel
FISAD s.r.o.
Kategorie
Halasystem
Místo
Klíčany
Rok dokončení
2018

V průběhu měsíce září 2018 jsme pro generálního dodavatele společnost FISAD s.r.o. namontovali již druhou etapu výstavby areálu společnosti REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o. v Klíčanech.

Hala je navržena jako jednopodlažní objekt v modulových osách 1-11/A-E. Číselné modulové osy jsou v roztečích převážně 6 m, vnitřní rozteče písmenných os jsou á 6,9 m, krajní á 8,325 m.

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými sloupy. Ty jsou navrženy dvojího typu. Na osách 1, 6 a 11, tedy v místech, kde jsou na sloupy osazeny průvlaky, jsou navrženy sloupy čtvercového průřezu 750 x 750 mm. Ostatní fasádní sloupy jsou navrženy obdélníkového průřezu 750 x 550 mm, kromě dvou sloupů podporující konstrukci vstupního přístřešku, které jsou čtvercového průřezu 350 x 350 mm. Sloupy jsou vetknuty do monolitických kalichů.

Na sloupy v osách 1, 6 a 11 jsou uloženy železobetonové prefabrikované průvlaky obdélníkového průřezu. Ty tvoří podporu střešní nosné konstrukce. Na ose 1 má průřez průvlaku rozměry 1000 x 750 mm, na ose 6 1200 x 500 mm a na ose 11 950 x 500 mm.

Nosnou konstrukci střechy tvoří předpjaté železobetonové prefabrikované panely STT pnuté mezi prefabrikovanými průvlaky. Jejich délka je 30,0m a šířka 2,4 m. Horní líc panelů má sedlový tvar se sklonem 1°. Na okrajích jsou v panelech zabetonovány ocelové kotevní desky pro svaření jednotlivých panelů k sobě a vytvoření tuhé střešní desky. V případě zatížení střešních panelů bodovými silami je toto nutno řešit individuálně se statikem.

Pro ztužení celého objektu jsou po obvodu navržena prefabrikovaná železobetonová ztužidla obdélníkového průřezu 500 x 280 mm. Ty kopírují sedlový tvar vazníků a jsou na sloupy osazena na ozuby.

Není požadavek na přípravu pro zemnění v rámci prefabrikovaných konstrukcí.