Vyhledávání na webu

MONDI a.s. Štětí – Trafostanice T8

MONDI a.s. Štětí – Trafostanice T8

Informace o projektu:

Objednatel
Mondi a.s.
Kategorie
Pozemní stavby
Místo
Štětí
Rok dokončení
2018

Během měsíce října jsme namontovali prefa konstrukci objektu Trafostanice T8 v areálu Mondi a.s. ve Štětí. Stavbu jsme realizovali přímo pro investora společnost Mondi a.s. Nejprve probíhala betonáž staveništního prefabrikátu o hmotnosti přes 220 tun, na který jsme dodávali transbeton pro společnost TERRACON a.s. Stavba byla složitá vzhledem k rychlosti výstavby a z hlediska koordinace jednotlivých fází výstavby: betonáž staveništního prefabrikátu-odpojení transformátoru-bourání konstrukce starého transformátoru-pilotové založení-přesun staveništního refabrikátu na finální pozici-montáž prefa stěn-osazení vlastního transformátoru a ocelových nosníků-zaklopení stropních panelů Spiroll i střešní atiky -betonáž membrány stropu-zapojení tranformátoru do sítě. To vše v rekordně krátké době výluky provozu transformátoru.

Zajímavostí byla montáž prefa stěn pomocí největšího operující jeřábu v naší republice Liebherr  LR 1750 o nosnosti 750 tun od firmy Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o.