Vyhledávání na webu

V-Podlahy Horní Počernice

V-Podlahy Horní Počernice

Informace o projektu:

Objednatel
Zlínské stavby a.s.
Kategorie
Pozemní stavby
Místo
Praha-Horní Počernice
Rok dokončení
2018

V průběhu měsíce října a listopadu jsme namontovali prefabrikovaný skelet haly pro generální dodavatele stavby firmu Zlínské Stavby a.s. Investorem této výstavby je společnost V-Pohlahy s.r.o. Je to již druhý objekt, který jsme letos pro tuto firmu i stejného investora letos postavili. Na jaře to bylo Školící středisko v Ostravě.

Jednalo se o novostavbu nového halového objektu. Celkové půdorysné rozměry jsou 85 x 60m. Objekt je navržen jako montovaný železobetonový skelet založený na monolitických patkách. Jedná se o dvoulodní halu s dvoupatrovým přístavkem. Lodě jsou 25 x 85m. Svislou konstrukci tvoří sloupy 650/650mm vetknuté do monolitických kalichů. Střešní konstrukce dvoulodní halové části je tvořena sedlovými vazníky výšky 1,8m, tvaru T. Po obvodu střechy jsou osazena ztužidla. Střecha přístavku je tvořena pultovými vazníky šířky 200mm. Po obvodu konstrukce jsou ve dvou výškových úrovních osazena ztužidla, slouží pro vynesení svisle kladeného obvodového pláště. Stropní konstrukce jsou tvořeny průvlaky tvaru L výšky 750mm. Průvlaky jsou uvažovány jako prosté nosníky. Mezi průvlaky jsou osazeny stropní panely spiroll tl. 265mm. V modulu 4-5/G-H je umístěno schodiště lemované průvlaky ve stropě. Schodiště tvoří prostá ramena uložená na mezipodesty, které jsou uloženy na stěny.