Vyhledávání na webu

Test 3D

HalaSystem KŠ PREFA je v principu jednoduchý, ale promyšlený konstrukční systém pro různorodé potřeby zákazníků - řešení na míru.

HalaSystem KŠ PREFA umožňuje stavět estetické a odolné stavby sestavené z kvalitně vyrobených betonových prvků, vytváří maximálněflexibilní vnitřní prostor, zajišťuje příznivé klima a zároveň minimalizuje náklady na energie a údržbu.

IOS + AR ready

Android ready

HalaSystem KŠ PREFA je stavebnicový systém, který umožňuje rychlou výstavbu od projekce přes výrobu až po samotnou realizaci.

HalaSystem KŠ PREFA se skládá ze dvou základních prvků: obvodových stěnstřešních sedlových panelů. Střešní prvky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního předpjatého betonu a jsou uloženy na obvodových stěnách. Délka střešních prvků může dosahovat až 32 m, což umožňuje stavět haly s velkým volným vnitřním prostorem.

HalaSystem KŠ PREFA je navržen ve skladebném modulu 2,4 m a v základním standardu umožňuje světlou výšku vnitřního prostoru 7,5 m.V případě potřeby je možné světlou výšku zvýšit.

Jednou z vlastností betonu je jeho schopnost akumulovat tepelnou energii (až třikrát vyšší než u ocelové konstrukce zateplené lehkým ocelovým sendvičem). Základní vlastností Hala Systemu KŠ PREFA je proto stabilita vnitřního klimatu, tedy schopnost odolávat nežádoucím změnám venkovních teplot, což má výrazný vliv na úsporu energie při vytápění nebo chlazení.

Na rozdíl od opláštění takzvanými lehkými ocelovými sendvičovými stěnami stěny Hala Systemu KŠ PREFA mají vysokou požární odolnost ve standardu REI45, kterou je možné i navýšit. Únosnost střešních panelů při velkých rozponech je rovněž velmi vysoká. Dále pak celo-betonová konstrukce zabezpečuje ochranu proti dalším negativním vlivům jako je: vloupání, náraz vozidla nebo silný vítr.

Velké  otevřené  dispozice bez  rušivých  vnitřních  sloupů,  dokonce bez  sloupů  podél  obvodových  stěn,  představují  široké  využití,od výstavních a obchodních ploch, přes výrobní a logistická centra, kanceláře, sklady, až po sportovní haly. Další zajímavou vlastností Hala Systemu  KŠ  PREFA  je možnost jeho rozšíření.  Je  možné  demontovat,  posunout  a  znovu  smontovat  jednu  řadu  podélných  stěn, dovyrobit  střešní panely, chybějící stěny a hala je tak rozšířená a připravená plnit nové funkce.

Každá hala je jedinečná, vyrobená na zakázku, vyprojektována podle požadavků investora. Modulový systém umožňuje při návrhu Hala Systému KŠ PREFA překvapivě velkou volnost architektům. Systém nabízí různé povrchové úpravy fasád, od hladkého pohledového betonu, až po osobitý vzhled reliéfového nebo grafického povrchu, který lze kombinovat se sklem nebo dřevem.

Cílem  projektu  realizovaného  v  HalaSystému  KŠ  PREFA  je  hala,  která  je  od  začátku  výstavby  i  po  celou  dobu  životnosti ekonomicky zajímavou  a  úspornou  stavbou.  Už  v  samotném  návrhu  projektu  je  využito  modulového  systému,  což  umožňuje rychlé  projektování a zkrácenou  délku  dodací  lhůty  prefabrikátů.  Díky  této  připravenosti  je  zkrácena i  samotná  délka  montáže,  což  snižuje  náklady na staveniště. Nízké náklady na energie při vytápění, nebo chlazení haly jsou zabezpečeny použitým tepelně izolovaným betonem, který díky své vysoké  tepelné  kapacitě  udržuje stabilní vnitřní teplotu. V  porovnání  s  ocelovou  halou  je tu i  další výhoda  –   odpadají náklady na  pravidelnou  obnovu  antikorozních a  protipožárních  nátěrů. Další úsporou je konečná povrchová úprava  fasádních  stěn,  které  není nutno chránit nátěrem  nebo omítkou,  betonový povrch je vysoce odolný povětrnostním vlivům, jako jsou slunce, déšť nebo mráz. Tímto je  zajištěna také vysoká  životnost objektu.  Nezanedbatelnou  úsporou  jsou i náklady  na pojištění  zařízení  objektu  HalaSystému KŠ  PREFA,v porovnání s pojištěním ocelových hal je nižší o 30-50%.

Prefabrikace  umožňuje  výrobu  komponentů  v  konstantních  a  kontrolovaných  podmínkách  moderního  technologického  vybavení zkušenými profesionály. Výsledkem jsou prefabrikované prvky špičkové kvality.Výroba . . .HalaSystem  KŠ PREFA   je  navržen  tak,  aby  maximálně   zefektivnil  práci  na  projektu,  díky návrhu  prvků,  konstrukčním  výpočtům i standardním  detailům. To investorovi umožní soustředit  se na otázku, co je  pro něj  nejdůležitější: funkčnost, ekonomika anebo estetika objektu.

Vyrobené  prefabrikáty  jsou postupně dopraveny na místo  stavby  a  postupně montovány. Montáž je realizována kvalitně a bezpečně vyškoleným personálem.